The making of the Dushu logo

Process
dushu process 01
dushu process 02
dushu process 03
dushu process 04
dushu process 05
dushu process 06
dushu process 07
dushu process 08
dushu process 09
dushu process 10
dushu process 11
dushu process 12
dushu process 13
dushu process 14
dushu process 15
dushu process 16
dushu process 17
Request a design...