...   
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
...

Photo of the day

 Ctrl The studio's 7th Mini Football Championship took place at Krasnaya Presnya Stadium in Moscow.People

Evgeny Shiryaev, Mikhail Tsyrulnikov, Aleksandr Shtefanets, Evgeny Panov, Evgeny Pirogov, Vsevolod Ivanov, Ivan Travinsky, Yury Bondarenko, Denis Zarubin

Place

Moscow, Krasnaya Presnya Stadium

Order a design...