Pavel Molchanov in photos of the day

Calendar Places People Projects

Pavel Molchanov in photos of the day

A special approach.
Date
People
Place
Photographer Yevgenia Filatova embarked on a voyage on a gas tanker from Yuzhno-Sakhalinsk to Seoul. Soon, communication stopped and studio employees (left to right: designer Anastasia Musayeva, head of graphic design department Yevgenia Ezhikova, photographer Anastasia Pakosh, manager Anna Frolova, manager Pavel Molchanov, chief typesetter Iskander Mukhamadeyev, desinger Yegor Zhgun, manager Raisa Primakova, manager Marina Potapova, content manager Daler Aliyerov, manager Yulia Figlovskaya, designer Yevgeny Zorin, manager Olga Kallaur, manager Yulia Nikolayeva, type designer Taisiya Lushenko, manager Natalya Afonina, designer Vladimir Pavlenko, designer Lyudmila Lyalina, designer Tatyana Buchneva, typesetter Nadezhda Efremova, head of production department Anastasia Prishchepa, typesetter Anna Olshevskaya, designer Sergei Nikolayev, typesetter Yaroslav Bondarenko, technologist Yevgeny Kuleshov, manager Inna Sidorova, coder Alena Malashenko, type designer Ksenia Yerulevich, designer Ivan Olenkevich, system administrator Andrei Nekrasov, designer Maria Ksenofontova, art director Timur Burbayev, manager Anna Grigoryeva, office manager Diana Novozhenina, designer Sofia Solomko, designer Yana Moskalyuk, manager Vsevolod Chagaev, photographer Leonid Danilov, lawyer Yevgeny Potanin, designer Alexey Sharshakov) decided to send her their greetings.
Date
People
Place

Order a design...