The making of the Prosto logo

Process
prosto process 01
prosto process 02
prosto process 03
prosto process 04
prosto process 05
prosto process 06
prosto process 07
prosto process 08
prosto process 09
prosto process 10
prosto process 11
prosto process 12
Request a design...